Design

Visuele identiteit

Van buiten er uitzien zoals je van binnen bent.

Woord en beeld horen bij elkaar als broer en zus. Het verhaal dat je als onderneming hebt te vertellen, moet dus terugkomen in de vormgeving. Het design moet de identiteit net zo onderbouwen als de corporate story. Zo wordt jouw onderneming sterk zichtbaar voor je klanten.

Alles ademt identiteit

Het consistente gebruik van een beperkte hoeveelheid kleuren draagt bij aan een grotere herkenbaarheid van de organisatie. De nadruk dient altijd te liggen op het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie. En dat luistert soms heel nauw. Daarom maken we bij WADM altijd een complete visuele analyse van het kleurgebruik. Aangevuld met de keuze in lettertypes die de identiteit en de eenduidigheid van de organisatie verstevigen. Beeldmerk of logovariaties komt uitgebreid aan de orde. Net zoals de basis stijlelementen die het fundament vormen van de visuele identiteit. Alle design keuzes worden afgewogen met maar één doel: de ultieme onderbouwing van de identiteit laten zien.

Altijd bewaken

Welk beeldgebruik ga je toepassen? Fotografie? En zo ja hoe? Altijd kleur, altijd zwart-wit? Onderscheidend kleurenfilter? Wat doen we met grafieken, tabellen? Hoe passen we die in het design in?  Wat is nodig om dit voor de organisatie goed te laten werken? Design grids, de onmisbare bouwtekening voor alle uitingen. Uitgesproken keuzes voor wat je qua design toelaat in social media bijvoorbeeld, en wat niet door de beugel kan. Wat zijn de do’s en de don’ts? Klinkt kinderachtig, maar daarmee kan je je visuele identiteit meerdere malen redden van het noodlot dat onverschilligheid heet. Je visuele identiteit moet je dus altijd bewaken. Met je leven. Of met onze hulp.

Gouden regel

Eén gouden regel uit de doeken doen? Vooruit. Dek op een willekeurige uiting van jouw organisatie met je hand het logo of beeldmerk eens af. Is wat er overblijft van die uiting dan nog herkenbaar jouw organisatie?

Geïnteresseerd?

Andere Design expertises

Insights