Privacy & Cookies

WADM en jouw privacy

Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is hoe wij met persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. In dit Privacy- & Cookiereglement hebben wij op een rijtje gezet hoe wij daarmee omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Denk daarbij – in een doorsnee zakelijke relatie – onder meer aan je naam en e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld je telefoonnummer en eventueel je adres en geboortedatum. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, noemen we ‘verwerken’. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

  • het verzamelen
  • het bewaren
  • het raadplegen
  • het gebruiken, maar ook
  • het verwijderen van persoonsgegevens.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:

  • (Potentiële) contactpersonen van organisaties die wij tot onze klanten, leveranciers of (anderszins) zakelijke relaties rekenen;
  • Bezoekers van onze websites.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

WADM, voluit Waal aan de Maas b.v., is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, waarbij we per doel een aantal voorbeelden van verwerkingen hebben opgenomen:

1. Om een relatie met jou aan te gaan en te onderhouden

Als jij, of de organisatie die jij vertegenwoordigt, klant bij ons wilt worden, hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Dat geldt tevens als jij, of de organisatie die jij vertegenwoordigt, leverancier van ons wilt worden; of in het geval je bij ons solliciteert en bij ons wilt werken of stage wilt lopen, ook dan hebben wij persoonsgegevens van jou nodig.

2. Om te adviseren en om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren

Om jou als contactpersoon (en de organisatie die jij vertegenwoordigt) goed van dienst te kunnen zijn en de meest optimale ondersteuning in de strategische communicatie te bieden, verwerken wij gegevens onder meer voor marketingactiviteiten. Zo kunnen we jou bijvoorbeeld via telefoon of e-mail informeren over onze producten en diensten.

Niet langer dan noodzakelijk

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals we die genoemd hebben. Jouw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens met INLINE (digital agency) of HECX (sales agency). Met de drie bedrijven die we op deze wijze hebben samengebracht, bundelen wij onze krachten om jouw business te verbeteren. Als je klant bent van één van deze drie, kan het namelijk zo maar zijn dat een samenwerking met een van de anderen, in jouw belang kan zijn. Uiteraard enkel en alleen met jouw goedvinden.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen. Voor sommige werkzaamheden schakelen wij namelijk opdrachtnemers/externe systemen in. Denk hierbij aan (digitale) drukkerijen, fotografen of mailsystemen. Wij maken alleen gebruik van opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen treffen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarnaast moeten zij geheimhouding garanderen. Ook mogen zij jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

Hoe borgen wij jouw privacy?

Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan. Wij hebben een Privacy Officer die toeziet op de naleving van de privacyregelgeving en -bescherming. De Privacy Officer is het centraal aanspreekpunt voor zowel de organisatie als de toezichthouder. Ook hebben wij medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur in het algemeen, en ten aanzien van de AVG in het bijzonder. Al onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding. En wij zorgen ervoor dat alleen medewerkers die dit vanwege hun functie moeten, jouw persoonsgegevens verwerken.

Social media

Op onze websites staan links naar social media, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter of YouTube. Dit Privacy- & Cookiereglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy- & Cookiereglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij jouw bezoek aan onze website automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan je door middel van een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. Je kunt jouw toestemming ook weer via de website intrekken. Daarnaast kan je cookies verwijderen uit jouw browser of de instellingen van jouw browser instellen naar jouw persoonlijke voorkeuren.

1. Functionele cookies

Functionele cookies gebruiken we om je voorkeuren als bezoeker van onze website te registreren en te onthouden. Zo hoef je jouw voorkeuren niet steeds opnieuw aan te geven en is onze website makkelijker te gebruiken.

2. Analytische cookies

Analytische cookies zetten we in om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we de functionaliteit en de effectiviteit kunnen blijven verbeteren. De software die we hiervoor gebruiken is Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we meten welke pagina’s er worden bezocht en op welke links er wordt geklikt. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, niet gedeeld met derden en niet gebruikt voor andere diensten van Google.

Naast Google Analytics maken we gebruik van Online Succes. Deze software maakt het mogelijk om bezoekers van elkaar te onderscheiden.

Cookie Leverancier Opslagperiode Omschrijving
_utma Google Analytics 2 jaar Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer het Google Analytics script wordt uitgevoerd en er geen bestaande _utma cookies aanwezigzijn. De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar het Google Analytics platform zijn verzonden.
_utmz Google Analytics 6 maanden In deze cookie wordt de verkeersbron of campagne opgeslagen, zodat wij beter kunnen achterhalen via welke weg(en) je onze website bezoekt. De cookie wordt aangemaakt wanneer het Google Analytics script is uitgevoerd en wordt bijgewerkt wanneer de inhoud naar het Google Analytics platform is verzonden.
_ga Google Analytics 2 jaar Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
_gat Google Analytics 10 minuten Deze cookie wordt gebruikt om de verzoeken naar het Google Analytics Platform te reguleren.
_gid Google Analytics 24 uur Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
logger Online Succes 2 jaar Deze cookie bevat een unieke, willekeurig gegenereerde waarde die Online Succes (software) in staat stelt bezoekers van elkaar te onderscheiden. Wanneer je als bezoeker jezelf kenbaar maakt via een interactie op onze website, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier, dan koppelt Online Succes deze cookie aan de gegevens die je bij deze interactie heb achtergelaten. Voor het herkennen van bedrijven zet Online Succes geen cookies in.
intercom-id-* Intercom Wordt door Intercom bepaald Deze cookies bevatten een unieke, willekeurig gegenereerde waarde die de chat-/support-oplossing van Intercom in staat stelt bezoekers te onderscheiden.

 

Cookies aanpassen & verwijderen

Als je niet wilt dat WADM cookies plaatst op jouw apparaat, dan kun je het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van je browser. Je moet de instellingen van elke browser en elk apparaat afzonderlijk aanpassen.

 

Meer informatie over Cookies?

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

 

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland vanaf 25 mei 2018 de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke rechten heb je?

Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Dit recht is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen vier weken ontvang je dan een overzicht van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of jouw gegevens aan te vullen. Als je vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kan je ons dat ook laten weten. De contactgegevens vind je onderaan dit Privacy- & Cookiereglement.

Wijziging van het privacy- & cookiereglement

We kunnen dit Privacy- & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan het Privacy- & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

De laatste wijziging was op 23 mei 2018.